ماشین های تراش سبک و سنگین شامل دستگاه فرز و بورینگ،
دستگاه نورد سرد، ماشین سنگین تراش مجهز به مخروط تراش
اتوماتیک با دقت انطباق ایزو، ماشین هایی که توان وزن
۲۰۰۰۰kgr تا ابعاد قطر ۶۰۰۰mm را دارا می باشند.