انواع پرس های پخت تیوپ
، استفاده در کارخانجات تایر سازی

ساخت گیربکس های سنگین
مصرف کارخانجات غذایی، معادن

ساخت قطعات یدکی
، ماشین های راه سازی،

ساخت مته های حفاری