اهمیت آزمون‌های سختی مواد در سنگین تراش و بورینگ CNC

آزمون های سختی مواد

آزمون های سختی معیاری برای اندازه گیری مقاومت مواد در برابر تغییر شکل پلاستیک است که در حین اعمال فشار از سوی یک فرورونده (Indentor) در ماده ایجاد می‌شود. مقادیر سختی در شکل دهی مواد، ماشینکاری، تراشکاری و بورینگ CNC حائز اهمیت می باشد. در تمام آزمونهای سختی، نوعی فرورنده با شکلهای مختلف (کروی، هرمی و …) با اعمال یک نیروی خارجی معین در سطح جسم فرو رفته و بر اساس میزان نیروی اعمالی و عمق فروروفتن (ابعاد سطح اثر فرورفتن) عدد سختی جسم تعیین می گردد. بنابراین جنس و ماهیت ماده، اندازه و نوع فرورونده و میزان نیروی اعمالی در تعیین عدد سختی موثر است، لذا روشهای متعددی بر این اساس وجود داشته که روش های راکول(HR)، برینل(HB)، ویکرز (HV) و نوپ(HK)، اسکلروسکوپ (HS) از رایج ترین این روشها می باشند که می بایست براساس استانداردهای ASTM به زیر انجام شوند:

Rockwell Hardness:Test Method E 18
Vickers Hardness—Test Method E 92
Brinell Hardness—Test Method E 10
Knoop Hardness—Test Method E 384
Scleroscope Hardness—Practice E 448

مقایسه واحدهای سختی

تبدیل واحد آنلاین سختی مواد

جهت تبدیل واحد آنلاین سختی می توان از سایت های زیر استفاده نمود:

تبدیل واحد آنلاین سختی مواد

جدول زیر حدود تقریبی تبدیل استحکام کششی به اعداد سختی برینل، راکول سی و ویکرز را برای فولادهای با استحکام ۸۲۰ الی الی ۲۱۸۰ مگاپاسکال ارائه کرده است:

Thensile Stress
  [Mpa]
ویکرز [HV]برنیل [HB]
راکول سی
[HRC]
۸۲۰۲۵۵۲۴۲۲۳,۱
۸۳۵۲۶۰۲۴۷۲۴
۸۵۰۲۶۵۲۵۲۲۴,۸
۸۶۵۲۷۰۲۵۷۲۵,۶
۸۸۰۲۷۵۲۶۱۲۶,۴
۹۰۰۲۸۰۲۶۶۲۷,۱
۹۱۵۲۸۵۲۷۱۲۷,۸
۹۳۰۲۹۰۲۷۶۲۸,۵
۹۵۰۲۹۵۲۸۰۲۹,۲
۹۶۵۳۰۰۲۸۵۲۹,۸
۹۹۵۳۱۰۲۹۵۳۱
۱۰۳۰۳۲۰۳۰۴۳۲,۲
۱۰۶۰۳۳۰۳۱۴۳۳,۳
۱۰۹۵۳۴۰۳۲۳۳۴,۴
۱۱۲۵۳۵۰۳۳۳۳۵,۵
۱۱۵۵۳۶۰۳۴۲۳۶,۶
۱۱۹۰۳۷۰۳۵۲۳۷,۷
۱۲۲۰۳۸۰۳۶۱۳۸,۸
۱۲۵۵۳۹۰۳۷۱۳۹,۸
۱۲۹۰۴۰۰۳۸۰۴۰,۸
۱۳۲۰۴۱۰۳۹۰۴۱,۸
۱۳۵۰۴۲۰۳۹۹۴۲,۷
۱۳۸۵۴۳۰۴۰۹۴۳,۶
۱۴۲۰۴۴۰۴۱۸۴۴,۵
۱۴۵۵۴۵۰۴۲۸۴۵,۳
۱۴۸۵۴۶۰۴۳۷۴۶,۱
۱۵۲۰۴۷۰۴۴۷۴۶,۹
۱۵۵۵۴۸۰[۴۵۶]۴۷,۷
۱۵۹۵۴۹۰[۴۶۶]۴۸,۴
۱۶۳۰۵۰۰[۴۷۵]۴۹,۱
۱۶۶۵۵۱۰[۴۸۵]۴۹,۸
۱۷۰۰۵۲۰[۴۹۴]۵۰,۵
۱۷۴۰۵۳۰[۵۰۴]۵۱,۱
۱۷۷۵۵۴۰[۵۱۳]۵۱,۷
۱۸۱۰۵۵۰[۵۲۳]۵۲,۳
۱۸۴۵۵۶۰[۵۳۲]۵۳
۱۸۸۰۵۷۰[۵۴۲]۵۳,۶
۱۹۲۰۵۸۰[۵۵۱]۵۴,۱
۱۹۵۵۵۹۰[۵۶۱]۵۴,۷
۱۹۹۵۶۰۰[۵۷۰]۵۵,۲
۲۰۳۰۶۱۰[۵۸۰]۵۵,۷
۲۰۷۰۶۲۰[۵۸۹]۵۶,۳
۲۱۰۵۶۳۰[۵۹۹]۵۶,۸
۲۱۴۵۶۴۰[۶۰۸]۵۷,۳
۲۱۸۰۶۵۰[۶۱۸]۵۷,۸
کدپستی: ۳۱۶۳۸۳۳۴۶۳

کیلومتر ٢۴ جاده مخصوص کرج، گرمدره، جنب کارخانه اتمسفر، کوچه سروستان، بعد از کانال کوچه دوم شرقی (صنعت)، شماره١٢